Hoppa till innehåll
Hem » Bedöm ditt företags lönsamhet med Porters femkraftsmodell

Bedöm ditt företags lönsamhet med Porters femkraftsmodell

 • av

När man bedömer ett företags lönsamhet och konkurrenssituation är det avgörande att ha en välgrundad förståelse för de krafter som påverkar branschen. Michael Porters femkraftsmodell är ett verktyg som hjälper företag att analysera sin marknad och identifiera faktorer som kan påverka deras framgång. Här går vi igenom hur du kan använda Porters femkraftsmodell för att se om ditt företag kan bli lönsamt.

Företagslån Topplista
Bild Betyg Löptid Lånebelopp Info Ansök nu
Krea
5.0
1 mån - 60 mån 30 000 000 kr Utan UC: Nej
Fast månadsavgift: JA
Factoring: NEJ
Ansök nu Allmänna villkor
Creddo
4.7
1 mån - 60 mån 10 000 000 kr Utan UC: Nej
Fast månadsavgift: JA
Factoring: NEJ
Ansök nu Allmänna villkor
Froda
3.0
1 mån - 36 mån 15 000 000 kr Utan UC: Ja
Fast månadsavgift: JA
Factoring: NEJ
Ansök nu Allmänna villkor
Fakturino
3.0
1 mån - 36 mån 2 000 000 kr Utan UC: Nej
Fast månadsavgift: JA
Factoring: JA
Ansök nu Allmänna villkor
Fedelta
4.0
6 mån - 36 mån 1 000 000 kr Utan UC: Ja
Fast månadsavgift: JA
Factoring: NEJ
Ansök nu Allmänna villkor
Kompar
3.0
1 mån - 60 mån 6 999 996 kr Utan UC: Nej
Fast månadsavgift: JA
Factoring: NEJ
Ansök nu Allmänna villkor
Approva
2.0
2 mån - 18 mån 300 000 kr Utan UC: Ja
Fast månadsavgift: JA
Factoring: NEJ
Ansök nu Allmänna villkor
Qred
3.0
6 mån - 36 mån 2 000 000 kr Utan UC: Ja
Fast månadsavgift: JA
Factoring: NEJ
Ansök nu Allmänna villkor
Lendo
3.0
6 mån - 36 mån 2 000 000 kr Utan UC: Nej
Fast månadsavgift: NEJ
Factoring: JA
Ansök nu Allmänna villkor

1. Konkurrens mellan befintliga företag

Den första kraften i Porters modell är konkurrensen mellan befintliga företag i branschen. Här handlar det om att förstå hur intensiv konkurrensen är. Frågor att ställa sig inkluderar:

 • Hur många konkurrenter finns det?
 • Hur lika är de produkter eller tjänster som erbjuds?
 • Finns det utrymme för differentiering?

En hög konkurrensnivå kan pressa ner priser och vinster, medan låg konkurrens kan innebära större lönsamhetsmöjligheter.

2. Hot från nya aktörer

Nästa kraft är hotet från nya aktörer som kan träda in på marknaden. Detta hot påverkas av barriärer för inträde, såsom:

 • Stordriftsfördelar som befintliga företag har.
 • Tillgång till distributionskanaler.
 • Kapitalbehov och teknologiska krav.

Om inträdesbarriärerna är höga, minskar hotet från nya aktörer, vilket kan gynna ditt företag.

3. Hot från substitutprodukter eller tjänster

Substitutprodukter kan påverka ett företags lönsamhet genom att erbjuda kunderna alternativa lösningar. För att bedöma detta hot bör du överväga:

 • Finns det produkter eller tjänster som kan ersätta ditt företags erbjudanden?
 • Hur attraktiva är dessa substitut vad gäller pris och kvalitet?

Om substituten är få och mindre attraktiva, har ditt företag bättre chanser att behålla sina kunder och upprätthålla lönsamheten.

4. Kundernas förhandlingsstyrka

Kundernas förhandlingsstyrka påverkar priserna och lönsamheten. Starka kunder kan pressa ner priserna eller kräva högre kvalitet. För att analysera denna kraft, tänk på:

 • Hur många köpare finns det jämfört med antalet säljare?
 • Hur lätt är det för kunderna att byta leverantör?
 • Hur viktig är din produkt för kunden?

Om kunderna har liten förhandlingsstyrka, kan ditt företag ha bättre marginaler och därmed högre lönsamhet.

5. Leverantörernas förhandlingsstyrka

Slutligen, leverantörernas förhandlingsstyrka påverkar kostnaderna för insatsvaror. Här bör du undersöka:

 • Hur många leverantörer finns det?
 • Kan ditt företag enkelt byta leverantör?
 • Är insatsvarorna unika eller lätt utbytbara?

Om leverantörerna har låg förhandlingsstyrka, kan ditt företag förhandla till sig bättre villkor, vilket ökar lönsamheten.

Sammanfattning

Genom att systematiskt analysera dessa fem krafter kan du få en klar bild av ditt företags konkurrenssituation och lönsamhetsutsikter. Porters femkraftsmodell är ett ovärderligt verktyg för att förstå de dynamiker som påverkar din marknad och för att strategiskt positionera ditt företag för framgång.

För ytterligare information om hur du kan finansiera och utveckla ditt företag, besök företagslåns.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *