Hoppa till innehåll
Hem » Factoring » Factoringavgifter

Factoringavgifter

Factoring är en finansieringslösning där företag säljer sina fakturor till en tredje part, ett factoringbolag, för att snabbt få in likvida medel. Detta kan vara ett effektivt sätt att förbättra kassaflödet och minska kreditrisken. Men som med alla finansiella tjänster kommer factoring med kostnader, kallade factoringavgifter.

Vad är factoringavgifter?

Factoringavgifter är de kostnader som ett företag betalar till factoringbolaget för att använda deras tjänster. Avgifterna kan variera beroende på flera faktorer, inklusive:

  1. Fakturabeloppets storlek: Större fakturor kan ha lägre procentuella avgifter.
  2. Kundens kreditvärdighet: Om fakturans mottagare har hög kreditvärdighet kan avgiften vara lägre.
  3. Omsättning och volym: Företag som använder factoring regelbundet och i större volymer kan ofta förhandla fram lägre avgifter.

Vanliga typer av factoringavgifter

  1. Diskonteringsavgift: En procentandel av fakturans värde, vanligtvis mellan 1-5%. Detta är den vanligaste avgiften och betalas för att täcka risken och kostnaderna för att förskottera medel.
  2. Administrativa avgifter: En fast avgift eller en procentandel för att täcka administrativa kostnader, såsom fakturering och uppföljning.
  3. Räntekostnader: Om det finns en fördröjning mellan tidpunkten för förskottering och betalning kan räntekostnader tillkomma.
  4. Extra avgifter: I vissa fall kan det tillkomma ytterligare avgifter för specifika tjänster, som kreditkontroll eller inkassotjänster.