Hoppa till innehåll
Hem » Factoring » Utestående Fakturor

Utestående Fakturor

Utestående fakturor är en vanlig företeelse inom företagsfinansiering och spelar en viktig roll i hur företag hanterar sina kassaflöden och finansieringsbehov. Att förstå hanteringen av utestående fakturor är avgörande för att effektivt kunna navigera i det finansiella landskapet och optimera företagens ekonomiska stabilitet.

Bild Betyg Löptid Lånebelopp Info Ansök nu
Krea
5.0
1 mån – 60 mån 30 000 000 kr Utan UC: Nej
Fast månadsavgift: JA
Factoring: NEJ
Ansök nu Allmänna villkor
Creddo
4.7
1 mån – 60 mån 10 000 000 kr Utan UC: Nej
Fast månadsavgift: JA
Factoring: NEJ
Ansök nu Allmänna villkor
Froda
3.0
1 mån – 36 mån 15 000 000 kr Utan UC: Ja
Fast månadsavgift: JA
Factoring: NEJ
Ansök nu Allmänna villkor
Fakturino
3.0
1 mån – 36 mån 2 000 000 kr Utan UC: Nej
Fast månadsavgift: JA
Factoring: JA
Ansök nu Allmänna villkor
Fedelta
4.0
6 mån – 36 mån 1 000 000 kr Utan UC: Ja
Fast månadsavgift: JA
Factoring: NEJ
Ansök nu Allmänna villkor
Kompar
3.0
1 mån – 60 mån 6 999 996 kr Utan UC: Nej
Fast månadsavgift: JA
Factoring: NEJ
Ansök nu Allmänna villkor
Approva
2.0
2 mån – 18 mån 300 000 kr Utan UC: Ja
Fast månadsavgift: JA
Factoring: NEJ
Ansök nu Allmänna villkor
Qred
3.0
6 mån – 36 mån 2 000 000 kr Utan UC: Ja
Fast månadsavgift: JA
Factoring: NEJ
Ansök nu Allmänna villkor
Lendo
3.0
6 mån – 36 mån 2 000 000 kr Utan UC: Nej
Fast månadsavgift: NEJ
Factoring: JA
Ansök nu Allmänna villkor

Vad är utestående fakturor?

Utestående fakturor är fakturor som ett företag har utfärdat till sina kunder för varor eller tjänster men som ännu inte har betalats. Dessa fakturor representerar framtida kassaflöden som företaget väntar på att inkassera. I många fall kan väntetiden på betalningar sträcka sig från 30 till 90 dagar eller mer, beroende på de avtalade betalningsvillkoren.

Utestående fakturor och företagslån

Utestående fakturor kan ha en betydande inverkan på ett företags kassaflöde, särskilt när betalningar dröjer. För att hantera detta kassaflödesgap kan företag använda olika finansieringslösningar, inklusive företagslån. Här är några sätt som utestående fakturor påverkar och används i företagslånesammanhang:

  1. Factoring: Ett företag kan sälja sina utestående fakturor till ett factoringbolag för att snabbt få tillgång till likvida medel. Factoringbolaget tar över ansvaret för att inkassera betalningarna från kunderna. Företaget får omedelbart en del av fakturans värde, minus factoringavgifter.
  2. Belåning av fakturor: Ett företag kan använda sina utestående fakturor som säkerhet för att få ett företagslån. Banken eller långivaren bedömer fakturornas värde och kreditvärdigheten hos de företag som ska betala dem. På detta sätt kan företag få tillgång till likvida medel medan de väntar på att fakturorna ska betalas.
  3. Kreditlinjer: Företag kan också ansöka om en kreditlinje baserad på värdet av deras utestående fakturor. Detta ger företaget flexibilitet att låna pengar upp till en viss gräns baserat på de fakturor som ännu inte har betalats.

Fördelar med att använda utestående fakturor i finansieringssammanhang

  • Snabb tillgång till kapital: Företag kan snabbt få tillgång till likvida medel utan att behöva vänta på att kunderna ska betala sina fakturor.
  • Förbättrat kassaflöde: Genom att omvandla utestående fakturor till kontanter kan företag bättre hantera sina kassaflöden och säkerställa att de har tillräckligt med medel för att täcka sina omedelbara kostnader.
  • Flexibilitet: Finansieringslösningar som factoring och fakturabelåning erbjuder flexibilitet och kan anpassas efter företagets specifika behov och fakturavolymer.

Nackdelar och risker

  • Kostnader: Factoringavgifter och räntekostnader för belåning av fakturor kan vara höga, vilket minskar den totala intäkten från fakturorna.
  • Kundrelationer: Att involvera tredje parter i inkassoprocessen kan påverka kundrelationerna negativt om kunderna upplever det som obehagligt eller störande.
  • Kreditrisk: Det finns alltid en risk att kunderna inte betalar sina fakturor, vilket kan påverka företagets förmåga att återbetala lån eller upprätthålla kreditlinjer.

Slutsats

Utestående fakturor spelar en central roll i företagsfinansiering genom att erbjuda en källa till likvida medel när kassaflödet är begränsat. Genom att förstå och effektivt hantera sina utestående fakturor kan företag förbättra sin finansiella hälsa och säkerställa att de har tillräckligt med resurser för att driva sin verksamhet framgångsrikt. Att noggrant överväga kostnader och risker med olika finansieringsalternativ är avgörande för att maximera fördelarna och minimera potentiella negativa effekter.