Hoppa till innehåll
Hem » Företagslån » Bokföra Företagslån

Bokföra Företagslån

Att bokföra företagslån kan verka komplicerat, men med rätt riktlinjer blir processen mycket enklare. I denna guide går vi igenom grunderna för att hjälpa företagare att korrekt bokföra sina företagslån och hålla ordning på ekonomin.

Varför är det viktigt att bokföra företagslån korrekt?

Att noggrant bokföra företagslån är avgörande för att ha en tydlig bild av företagets finansiella ställning samt för att uppfylla lagkrav. Fel i bokföringen kan leda till böter eller andra juridiska problem.

Steg för att bokföra ett företagslån

Följ dessa steg för att säkerställa att ditt företagslån bokförs korrekt:

 • Identifiera lånet: Börja med att notera alla detaljer om lånet inklusive belopp, ränta, och återbetalningstid.
 • Skapa konto för lånet: I din bokföringsprogramvara, skapa ett specifikt konto för lånet under skulder. Detta hjälper till att separera lånet från andra skulder och gör bokföringen mer överskådlig.
 • Bokför mottaget belopp: När lånet har godkänts och pengarna mottagits, bokföra beloppet som ett debet på bankkontot och ett kredit på lånekontot.
 • Bokför ränta och amorteringar: Varje gång du betalar ränta eller amortering, bokföra beloppet som en kostnad respektive minskning av skuld.
 • Kontrollera balansräkningen: Efter att ha bokfört lånet och dess kostnader, kontrollera balansräkningen för att säkerställa att allt stämmer.

Vanliga misstag vid bokföring av företagslån

För att undvika vanliga misstag, se till att du:

 • Dubbelkolla alla poster: Felaktigheter som felaktigt belopp eller saknade transaktioner kan leda till allvarliga problem senare.
 • Separera ränta från amortering: Se till att räntan och amorteringen bokförs separat för att få en exakt bild av kostnaderna.
 • Använd rätt konton: Var noga med att använda korrekta konton för både inkommande lån och betalningar för att undvika förväxlingar.

Tips för effektiv bokföring av företagslån

Här är några tips för att hantera bokföringen av företagslån på ett smidigt sätt:

 • Automatisera processer: Använd bokföringsprogram som automatiserar delar av processen för att spara tid och minska risken för fel.
 • Håll regelbundna kontroller: Genom att regelbundet gå igenom dina konton och jämföra dem med bankutdrag kan du snabbt upptäcka och åtgärda eventuella fel.
 • Konsultera en revisor: Om du är osäker, tveka inte att anlita en revisor för att få professionell hjälp och säkerställa att allt sköts korrekt.