Hoppa till innehåll
Hem » Leasing » Finansiell leasing

Finansiell leasing

Finansiell leasing är ett avtal där ett leasingbolag köper en tillgång som sedan hyrs ut till ett företag under en fastställd period. Under denna period betalar företaget regelbundna avgifter, ofta månadsvis, för att använda tillgången. Vid slutet av leasingperioden har företaget ofta möjlighet att köpa tillgången till ett förutbestämt restvärde.

Hur Fungerar Finansiell Leasing?

 1. Val av Tillgång: Företaget väljer den utrustning eller tillgång som behövs.
 2. Leasingavtal: Leasingbolaget köper tillgången och tecknar ett leasingavtal med företaget.
 3. Månatliga Betalningar: Företaget betalar leasingavgifter under leasingperioden.
 4. Avtalets Slut: Vid leasingperiodens slut kan företaget köpa tillgången, förlänga avtalet eller återlämna tillgången.

Fördelar med Finansiell Leasing

Finansiell leasing erbjuder flera fördelar som kan vara attraktiva för företag:

FördelarBeskrivning
Ingen Större Initial KostnadMöjliggör förvärv av dyra tillgångar utan stor initial investering.
LikviditetsbevarandeBehåll kapital i företaget för andra investeringar eller behov.
Fasta MånadskostnaderEnklare att budgetera och planera företagets ekonomi.
SkattefördelarLeasingavgifter kan ofta dras av som kostnader i beskattningen.
FörvärvsalternativMöjlighet att köpa tillgången till ett restvärde vid avtalets slut.

Nackdelar med Finansiell Leasing

Trots fördelarna finns det några nackdelar att överväga:

NackdelarBeskrivning
Total KostnadDen totala kostnaden för leasing kan bli högre än direkt köp av tillgången.
Ingen ÄganderättFöretaget äger inte tillgången förrän den eventuellt köps vid avtalets slut.
Bindning till AvtalLeasingavtal är ofta långsiktiga och kan vara svåra att bryta.

När är Finansiell Leasing En Bra Idé?

Finansiell leasing kan vara särskilt fördelaktigt för:

 • Kapitalintensiva Branscher: Företag som behöver dyr utrustning men vill undvika stora initiala investeringar.
 • Nystartade Företag: Företag som vill bevara sitt kapital för andra viktiga investeringar.
 • Tillväxtföretag: Företag som snabbt behöver skala upp sin verksamhet och utrustning.

Exempel på Finansiell Leasing

Här är ett exempel på hur finansiell leasing kan se ut i praktiken:

ParameterVärde
TillgångIndustriell maskin
Kostnad1 000 000 kr
Leasingperiod5 år
Månatlig Leasingavgift20 000 kr
Restvärde100 000 kr

Vid slutet av leasingperioden har företaget betalat totalt 1 200 000 kr i leasingavgifter och kan välja att köpa maskinen för restvärdet 100 000 kr.

Hur Man Kommer Igång med Finansiell Leasing

För att börja med finansiell leasing, följ dessa steg:

 1. Bedöm Behovet: Identifiera vilken utrustning ditt företag behöver.
 2. Välj Leasingbolag: Jämför olika leasingbolag och deras villkor.
 3. Förhandla Villkor: Förhandla om de bästa möjliga leasingvillkoren.
 4. Underteckna Avtalet: Låt en juridisk expert granska och underteckna leasingavtalet.
 5. Hantera Leasingperioden: Följ upp och hantera leasingavtalet noggrant under hela perioden.

Slutsats

Finansiell leasing är en flexibel och kapitalbesparande lösning för företag som behöver viktig utrustning utan att göra stora initiala investeringar. Genom att förstå fördelarna och nackdelarna med leasing kan företag fatta välgrundade beslut som stöder deras ekonomiska mål och tillväxtstrategier.