Hoppa till innehåll
Hem » Leasing » Operationell leasing

Operationell leasing

Operationell leasing är ett avtal där ett företag hyr en tillgång, såsom en bil eller maskin, under en fastställd period utan att tillgången bokförs som en tillgång i företagets balansräkning. Till skillnad från finansiell leasing, är det leasingbolaget som äger tillgången och ansvarar för underhåll och försäkringar. När leasingperioden är slut, återlämnar företaget tillgången till leasingbolaget eller förnyar avtalet. För företag som söker finansiering genom företagslån kan operationell leasing vara ett attraktivt alternativ, då det frigör kapital för andra investeringar och förbättrar kassaflödet.

Hur Fungerar Operationell Leasing?

 1. Val av Tillgång: Företaget väljer den utrustning eller tillgång som behövs.
 2. Leasingavtal: Leasingbolaget köper tillgången och tecknar ett leasingavtal med företaget.
 3. Månatliga Betalningar: Företaget betalar leasingavgifter under leasingperioden.
 4. Avtalets Slut: Vid leasingperiodens slut återlämnar företaget tillgången eller förnyar leasingavtalet.

Fördelar med Operationell Leasing

Operationell leasing erbjuder flera fördelar som kan vara attraktiva för företag:

FördelarBeskrivning
Ingen KapitalbindningKapitalet binds inte i tillgångar, vilket frigör resurser för andra investeringar.
FlexibilitetMöjlighet att regelbundet uppgradera och byta ut tillgångar.
SkattefördelarLeasingavgifter kan ofta dras av som kostnader i beskattningen.
Inkluderat UnderhållLeasingbolaget ansvarar ofta för underhåll och försäkringar.
Lägre RisktagandeMinskad risk eftersom företaget inte behöver oroa sig för tillgångens restvärde.

Nackdelar med Operationell Leasing

Trots fördelarna finns det några nackdelar att överväga:

NackdelarBeskrivning
Högre Löpande KostnaderLöpande kostnader kan vara högre jämfört med direktköp av tillgången.
Ingen ÄganderättFöretaget äger inte tillgången vid leasingperiodens slut.
BegränsningarAvtalet kan ha begränsningar, såsom begränsad användning eller specifika underhållskrav.

När är Operationell Leasing En Bra Idé?

Operationell leasing kan vara särskilt fördelaktigt för:

 • Teknikkrävande Branscher: När utrustning snabbt blir föråldrad och regelbundna uppdateringar är nödvändiga.
 • Serviceföretag: Företag som behöver fordon eller annan utrustning för kundtjänst eller leverans.
 • Företag med Begränsad Kapital: När kapitalet behöver bevaras för andra strategiska investeringar.

Exempel på Operationell Leasing

Här är ett exempel på hur operationell leasing kan se ut i praktiken:

ParameterVärde
TillgångKontorsdatorer
Leasingperiod3 år
Månatlig Leasingavgift500 kr per dator
Underhåll InkluderatJa

Vid slutet av leasingperioden återlämnar företaget datorerna till leasingbolaget eller förnyar leasingavtalet för att få nya, uppdaterade datorer.

Hur Man Kommer Igång med Operationell Leasing

För att börja med operationell leasing, följ dessa steg:

 1. Bedöm Behovet: Identifiera vilken utrustning ditt företag behöver.
 2. Välj Leasingbolag: Jämför olika leasingbolag och deras villkor.
 3. Förhandla Villkor: Förhandla om de bästa möjliga leasingvillkoren.
 4. Underteckna Avtalet: Låt en juridisk expert granska och underteckna leasingavtalet.
 5. Hantera Leasingperioden: Följ upp och hantera leasingavtalet noggrant under hela perioden.

Slutsats

Operationell leasing är en flexibel och kostnadseffektiv lösning för företag som behöver tillgång till utrustning utan att binda kapital i stora investeringar. Genom att förstå fördelarna och nackdelarna med leasing kan företag fatta informerade beslut som stödjer deras ekonomiska mål och tillväxtstrategier.