Hoppa till innehåll
Hem » Räntor & Avgifter för Företagslån » Företagslån: Fast ränta vs. rörlig ränta

Företagslån: Fast ränta vs. rörlig ränta

När företag överväger att ta ett lån, är en av de viktigaste besluten att välja mellan en fast ränta och en rörlig ränta. Båda alternativen har sina fördelar och nackdelar, och det är viktigt för företag att förstå skillnaderna för att göra det bästa valet för sin finansiella situation.

Bild Betyg Löptid Lånebelopp Info Ansök nu
Krea
5.0
1 mån – 60 mån 30 000 000 kr Utan UC: Nej
Fast månadsavgift: JA
Factoring: NEJ
Ansök nu Allmänna villkor
Creddo
4.7
1 mån – 60 mån 10 000 000 kr Utan UC: Nej
Fast månadsavgift: JA
Factoring: NEJ
Ansök nu Allmänna villkor
Froda
3.0
1 mån – 36 mån 15 000 000 kr Utan UC: Ja
Fast månadsavgift: JA
Factoring: NEJ
Ansök nu Allmänna villkor
Fakturino
3.0
1 mån – 36 mån 2 000 000 kr Utan UC: Nej
Fast månadsavgift: JA
Factoring: JA
Ansök nu Allmänna villkor
Fedelta
4.0
6 mån – 36 mån 1 000 000 kr Utan UC: Ja
Fast månadsavgift: JA
Factoring: NEJ
Ansök nu Allmänna villkor
Kompar
3.0
1 mån – 60 mån 6 999 996 kr Utan UC: Nej
Fast månadsavgift: JA
Factoring: NEJ
Ansök nu Allmänna villkor
Approva
2.0
2 mån – 18 mån 300 000 kr Utan UC: Ja
Fast månadsavgift: JA
Factoring: NEJ
Ansök nu Allmänna villkor
Qred
3.0
6 mån – 36 mån 2 000 000 kr Utan UC: Ja
Fast månadsavgift: JA
Factoring: NEJ
Ansök nu Allmänna villkor
Lendo
3.0
6 mån – 36 mån 2 000 000 kr Utan UC: Nej
Fast månadsavgift: NEJ
Factoring: JA
Ansök nu Allmänna villkor

Vad är en fast ränta?

En fast ränta innebär att räntesatsen förblir oförändrad under hela lånets löptid. Detta betyder att låntagaren betalar samma belopp i ränta varje månad, oavsett förändringar i marknadsräntor.

Fördelar med fast ränta:

 1. Förutsägbarhet: Eftersom räntan inte förändras vet företaget exakt hur mycket de kommer att betala varje månad. Detta underlättar budgetering och ekonomisk planering.
 2. Skydd mot räntehöjningar: Om marknadsräntorna stiger, påverkar det inte företagets lånekostnader. Detta kan ge ekonomisk stabilitet under perioder med ekonomisk osäkerhet.

Nackdelar med fast ränta:

 1. Högre initiala räntor: Fast ränta kan ofta vara högre än den initiala rörliga räntan, eftersom långivaren tar på sig risken för framtida räntehöjningar.
 2. Ingen nytta av räntefall: Om marknadsräntorna sjunker, kommer företaget inte att dra nytta av de lägre kostnaderna eftersom räntan är låst.

Vad är en rörlig ränta?

En rörlig ränta, även kallad justerbar eller variabel ränta, kan ändras under lånets löptid baserat på förändringar i marknadsräntor. Räntan justeras ofta på en regelbunden basis, t.ex. kvartalsvis eller årligen.

Fördelar med rörlig ränta:

 1. Lägre initiala räntor: Rörliga räntor är ofta lägre än fasta räntor vid lånets början, vilket kan minska lånekostnaderna på kort sikt.
 2. Möjlighet till lägre kostnader: Om marknadsräntorna sjunker, kan företaget dra nytta av lägre räntekostnader.

Nackdelar med rörlig ränta:

 1. Osäkerhet: Räntan kan stiga, vilket skulle öka lånekostnaderna och göra budgetering svårare.
 2. Risk för högre räntekostnader: Om marknadsräntorna stiger kraftigt, kan det leda till betydligt högre lånekostnader över tid.

Hur man väljer mellan fast och rörlig ränta

När företag överväger vilken typ av ränta som är bäst för dem, bör de tänka på följande faktorer:

 1. Räntemarknadsförväntningar: Om marknaden förväntar sig att räntorna kommer att stiga, kan en fast ränta vara mer fördelaktig. Om räntorna förväntas falla, kan en rörlig ränta vara bättre.
 2. Företagets kassaflöde och stabilitet: Företag med stabila kassaflöden kanske föredrar den förutsägbarhet som en fast ränta ger, medan företag som kan hantera vissa svängningar i kostnaderna kanske föredrar potentialen för lägre kostnader med en rörlig ränta.
 3. Lånebelopp och löptid: Större lån och lån med längre löptider innebär större risker om räntorna stiger, vilket kan göra fast ränta mer attraktivt.
 4. Riskaptit: Företagets benägenhet att ta på sig finansiell risk är också en avgörande faktor. Mer riskvilliga företag kan vara mer benägna att välja rörlig ränta för att potentiellt dra nytta av lägre kostnader.